Seniori majú strach z dlhov

0 891
Ilustračné foto. TASR

Bratislava 2. júla (TASR) – Finančná situácia seniorov často nebýva príliš priaznivá. Môžu za to najmä ich obmedzené finančné príjmy. Z pôžičiek ako možného riešenia náročnej finančnej situácie má však väčšina seniorov skôr strach.

Obmedzené finančné príjmy v podobe starobného dôchodku nútia seniorov pristupovať racionálne k hospodáreniu s domácim rozpočtom. Rovnakým spôsobom pristupujú aj k otázke zadlženia. Z výsledkov interného prieskumu spoločnosti KRUK vyplýva, že každý jedenásty Slovák bojujúci s dlhmi je vo veku 65 a viac rokov (9 %).

„Seniori dokážu dobre zaobchádzať s domácim rozpočtom. Okrem toho z historického hľadiska nie sú zvyknutí brať si pôžičky. Keď sa však napriek všetkým rizikám, ktoré prináša zadlženie, rozhodnú požičať si finančné prostriedky, urobia to najmä s cieľom finančne pomôcť svojim deťom, prípadne vnukom,“ uvádza Markéta Fixová zo spoločnosti KRUK.

Zadlžení ľudia starší než 65 rokov najčastejšie dlžia finančné sumy vo výške 400 až 800 eur (20 %). Každý šiesty zadlžený senior má dlhy do 200 eur (18 %) a každý siedmy vo výške 800 až 1200 eur (15 %). Priemerná výška dlhu seniorov dosahuje sumu 1080 eur a predstavuje tak druhý najnižší priemerný dlh vo všetkých vekových skupinách. Pritom priemerne dlžia viac muži (1160 eur) než ženy (1030 eur).

Zamestnaní ľudia v súčasnosti dostávajú za vykonanú prácu priemernú hrubú mesačnú mzdu vo výške 839 eur. V porovnaní s nimi musia ľudia, ktorí sú už v starobnom dôchodku, mesačne vystačiť s finančnou sumou v priemernej výške 399 eur. Priemerné mesačné výdavky starobných dôchodcov sú 359 eur. Mesačne tak môžu ušetriť len sumu vo výške približne 40 eur. Pokiaľ by teda dôchodca čelil finančným problémom, dokázal by priemerný dlh uhradiť až po desiatich mesiacoch.

„Ľudia v starobnom dôchodku sa môžu nachádzať v neľahkej finančnej situácii z dôvodu obmedzených príjmov. Často im nezostáva nič iné, než výrazne obmedziť výdavky, prípadne sa obrátiť o pomoc na najbližšie osoby. Často sa tiež stáva, že sa seniori namiesto zaslúženého odpočinku snažia zostať vo svojom súčasnom zamestnaní čo najdlhší možný čas a niektorí z nich hľadajú rôzne možnosti, ako si privyrobiť,“ tvrdí Fixová.

Najzadlženejší sú seniori v Banskobystrickom (22 %), Nitrianskom (17,4 %), Košickom (17,1 %) a Prešovskom kraji (14,2 %). Naopak, najnižšia zadlženosť je evidovaná v Žilinskom (5,2 %), Trenčianskom (7,9 %), Bratislavskom (8 %) a Trnavskom kraji (8,1 %).

TASR informovala spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika.