Sektorom rastu pracovných miest bude zdravotníctvo a sociálna práca

0 515
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa
BRATISLAVA – Slovensko zaznamenáva starnutie populácie v takých sektoroch, akými sú školstvo, zdravotníctvo, verejná správa, ale aj poľnohospodárstvo.

Podľa prognostika Slovenskej akadémie vied (SAV) Mareka Radvanského sa v nich v dôsledku odchodu ľudí pracujúcich v týchto sektoroch postupne uvoľní množstvo pracovných miest, ktoré sa budú musieť naplniť novou pracovnou silou. Zamestnanosť v priemysle v EÚ klesá a v súvislosti s týmto vývojom podľa prognózy vedeckého tímu SAV sa v najbližších 10 rokoch na Slovensku očakáva pokles na úrovni zhruba 50.000 miest.

„Momentálne sme vo fáze analýzy, kedy vieme na základe výsledkov povedať určité závery. Myslím si, že sú relevantné aj pre implementáciu v rámci politík,“ povedal Radvanský na margo prognózy vývoja zamestnanosti v sektoroch slovenského trhového prostredia, ktorú dnes predstavil na konferencii na pôde Ekonomického ústavu SAV, Dodal, že model už dnes môže slúžiť ako podpora pri rozhodovaní o prijímaní ďalších aktívnych opatrení na trhu práce, ale aj v oblasti ďalšieho vzdelávania.

„Hlavným sektorom rastu pracovných miest vzhľadom na starnutie populácie v SR bude zdravotníctvo a sociálna práca. Už teraz vidíme nedostatok pracujúcich aj v IT sektore. Nedostatok kvalitných pracujúcich je aj v oblasti vzdelania, čo je spojené aj s nedostatočným ohodnotením tejto práce. V IT sektore sa predpokladá vysoký rast zamestnanosti najmä vo vytváraní nových pracovných miest. Z hľadiska vzdelávania je najväčším problémom druhý faktor, ktorým je dopyt po obsadení uvoľnených pracovných miest tam, kde veková štruktúra pracujúcich v určitých sektoroch je vysoká a čaká nás ich odchod do dôchodku,“ zhodnotil Radvanský pre TASR, podľa ktorého odpoveď na to, v ktorých sektoroch budú vznikať nové pracovné miesta, môže dať reálny vývoj ekonomiky. Zamestnanosť v službách má však podľa neho najväčší potenciál rastu. Prihovára sa aj za otvorenosť vzdelávacieho systému na Slovensku.

„Analýza, ktorú sme predložili, ukazuje dopyt z hľadiska jednotlivých vzdelaní a sektorov, kde budú ľudia žiadaní. Ľudia by mali mať slobodu výberu vzdelania. Už len z princípu, že človek študuje to, o čo má záujem, a teda v tom má predpoklad byť kvalitnejší aj aktívnejší na trhu práce. Dá sa uvažovať o spoplatnení časti vzdelania, ale kvóty prijímania študentov nemajú v trhovej ekonomike miesto,“ povedal Radvanský.