Samostatne zárobkovo činní majú od júla zmenené odvodové povinnosti

0 689
TASR/AP

Bratislava 19. júla  – Od roku 2015 Sociálna poisťovňa živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznamuje vznik a trvanie povinného sociálneho poistenia, jeho zánik, ako aj vymeriavacie základy na platenie poistného. Vychádzajú pritom z údajov Finančného riaditeľstva SR a inštitúcií, ktoré vydávajú povolenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako uviedli dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia Sociálnej poisťovne, k 17. júlu 2017 poisťovňa zaslala živnostníkom a ostatným SZČO 22.185 oznámení o vzniku poistenia od 1. júla 2017, 11.803 oznámení o zániku poistenia dňom 30. júna 2017, 154.239 oznámení o vymeriavacom základe tým SZČO, ktorým poistenie trvá aj po 30. júni 2017. Spolu bolo zaslaných 188.227 oznámení o odvodovej povinnosti SZČO.

„Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2017 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2016 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5298 eur a za rok 2016 nemajú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,“ povedala Andrea Zahoranová, riaditeľka odboru výberu poistného.

Hranicu príjmu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou.