predseda predstavenstva Miloslav Èurilla a prezident Mondi SCP Bernhard Peschek tlaèová konferencia