Rozdiely v príjmoch Slovákov vplývajú na spokojnosť detí so životom

0 984
TASR/Michal Svítok
Bratislava – Slovensko patrí v rámci krajín EÚ a OECD medzi tie, kde nerovnosť medzi stredne a nízko príjmovými domácnosťami najviac vplýva na spokojnosť detí, vyrastajúcich v skromných pomeroch, so životom. Z 35 skúmaných krajín EÚ a OECD sa Slovensko umiestnilo na 26. mieste. Vyplýva to zo Správy UNICEF o nerovnosti detí v bohatých krajinách, ktorá skúma otázku príjmov, vzdelania, zdravia i celkovej spokojnosti detí.

Správa UNICEF o nerovnosti detí v bohatých krajinách, zoraďuje 41 štátov EÚ a OECD podľa toho, ako veľmi zaostávajú deti na konci distribúcie príjmov za ich rovesníkmi nachádzajúcimi sa v strede. „Rozdiel v spokojnosti so životom sa v období rokov 2002-2014 znížil, pretože nižšia skupina si prilepšila viac než stredná,“skonštatovala Monika Sasaráková z UNICEF Slovensko.

V roku 2014 sedem percent slovenských adolescentov ohodnotilo ich vnímanie spokojnosti so životom na škále od 0 do 10 hodnotou 4 alebo menej. „Údaje ukazujú, že vek, pohlavie a sociálno-ekonomický status mali potenciálny dopad na výsledky: zatiaľ čo u 11-ročných chlapcov bola o niečo vyššia pravdepodobnosť nižšieho skóre ako u dievčat, pre 13- a 15-ročných bola situácia opačná, čiže dievčatá boli náchylnejšie zaradiť sa do spodnej skupiny z hľadiska nespokojnosti so životom,“ uviedla Sasaráková.

Doplnila, že v celkovom hodnotení Správy UNICEF sa Slovensko v rámci všetkých ukazovateľov umiestnilo na 31. mieste z 35 štátov EÚ/OECD, hneď za Belgickom a Luxemburskom, ktoré zdieľajú 29. miesto a pred Talianskom.