RICHTER: Na úradoch práce sú aj chápaví ľudia, ktorí nerobia pre plat

0 636
Na archívnej snímke Ján Richter. TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. septembra (TASR) – Kauzy, s ktorými je v poslednom období spájaný aj rezort práce, podľa ministra Jána Richtera (Smer-SD) nie sú kvôli nedostatočnej legislatíve. V prípade kauzy malého Marca, či priznávania príspevkov na kompenzáciu, ako bolo v prípade onkologicky chorého chlapca Ferka, išlo podľa Richtera o individuálne zlyhanie. Minister to uviedol počas dnešnej Hodiny otázok v parlamente.


Na fungovanie a postupy na pracoviskách v súvislosti s medializovanými kauzami sa ho pýtala opozičná poslankyňa Silvia Shazhad (OĽaNO-NOVA). „Ministerstvo práce zastáva názor, že problémy nevyplývajú z nedostatkov právnej úpravy. V prípade, ak došlo k pochybeniu, máme za to, že išlo o individuálne prípady, nie o systémové zlyhania. Aj v prípade onkologicky chorého chlapca Ferka príslušný úrad práce pochybenie priznal a boli vyvodené personálne dôsledky,“ skonštatoval Richter.

Opozičná poslankyňa však nie je presvedčená, že zamestnanci na úradoch práce vždy postupujú správne. Pritom podľa nej práve tieto inštitúcie pracujú so skupinami ľudí, ktoré sú citlivé na rôzne problémy. Ide o deti, zdravotne postihnutých a nezamestnaných.

„Až 50 % podnetov, ktoré dostáva komisárka sú na oddelenie kompenzácií. To znamená, že tam nemôže ísť len o individuálne zlyhávania, ale je tam nejaký iný problém,“ upozornila c. Uviedla, že má osobnú skúsenosť s odobratím príspevku na osobnú asistenciu osobe, ktorá je na 100 % odkázaná na pomoc.

„Úrad práce to rieši spôsobom, že príspevok odníme a žiadne iné riešenie neponúkne z jedného dňa na druhý. To sa mi zdá strašne necitlivé. Naozaj si myslíte, že tieto opatrenia sú správne a nebolo by dobré pýtať sa aj ľudí, ktorých sa pomoc úradu práce týka aké majú skúsenosti s postupmi na úradoch práce?“ pýtala sa Richtera Shazhad s tým, že súčasťou hodnotenia by mala byť aj skúsenosť ľudí.

Richter vyčíslil, že na regionálnych úradoch práce pôsobí 7500 ľudí. „Absolútne nechcem obhajovať, že nemôže dôjsť k zlyhaniu, prípadne k prístupu, ktorý zo strany klientov nie je vždy vítaný,“ skonštatoval Richter s tým, že najmä otázka kompenzácií je zložitý proces. Odmietol však „zovšeobecňovanie prístupu pracovníkov na úradoch práce“.

 

Na snímke poslankyňa Silvia Shazhad (OĽaNO-NOVA). FOTO - TASR/Martin Baumann
Na snímke poslankyňa Silvia Shazhad (OĽaNO-NOVA). FOTO – TASR/Martin Baumann

„Osobne som presvedčený, že na úradoch práce za tú mzdu, ktorú tam majú, robia ľudia, ktorí to nerobia pre plat, ale majú aj srdiečko a vedia veľakrát pochopiť ľudí, s ktorými komunikujú,“ doplnil Richter.

Upozornil, že už na ďalšej schôdzi sa budú poslanci zaoberať novelou zákona, ktorý sa týka opatrovateľov. Tiež uviedol, že rezort práce pripravuje legislatívne aj nelegislatívne opatrenia. „Pripravujeme v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti špecifickú prípravu, ale aj priebežné monitorovanie úloh, za ktoré zodpovedajú úrady práce v oblasti výkonu rozhodnutí súdu,“ povedal Richter.

V prípade kauzy resocializačného strediska v Galante Richter upozornil, že ide o neštátne zariadenie a je potrebné počkať na jej vyšetrenie. To však podľa neho neznamená, že ministerstvo v oblasti resocializácie nepripravuje podmienky na zlepšenie fungovania stredísk. Ďalej uviedol, že v rámci pôsobnosti rezortu práce nie je zavedený systém pomoci, ktorý by bol špeciálne určený pre osoby s onkologickým ochorením.

„Ak konkrétnej osobe vzniklo zdravotné postihnutie, u ktorého je predpoklad trvania dlhšie ako jeden rok a postihnutie je ťažkého stupňa je možné takejto osobe kompenzovať sociálne dôsledky prostredníctvom peňažných príspevkov podľa zákona,“ doplnil Richter s tým, že v prípade pochybenia úradov sa vyvodzujú dôsledky.

„Kontrolnú činnosť výkonu štátnej správy vo veciach podpory sociálneho začlenenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti vykonáva ústredie práce. V prípade zistenia nedostatkov, nielen v prípade chlapca Ferka, ale aj akýchkoľvek iných orgány sa vyvodzujú závery a aj metodicky usmerňujú jednotlivé úrady práce,“uviedol Richter.