velin, elektrika, elektrina, energia, energetika

Informácie o unikátnych technológiách a produktoch závodu Duslo Ša¾a, a.s., fakty o plánovanej investícii výroby èpavku a zamestnanosti boli predmetom tlaèovej konferencie v šalianskej spoloènosti 6. februára 2015. Na snímke riadiaci velín, výroba kyseliny dusiènej. FOTO TASR – Štefan Puškáš