REPORTÁŽ: Slovenské ženy stále zarábajú menej ako muži

0 922
Archívne foto TASR/AP

Bratislava 29. marca (TABLET.TV) – Rodový mzdový rozdiel sa začína prejavovať zhruba v 25. roku života a pretrváva až do dôchodku. Štúdie dokazujú, že na zárobkoch žien sa negatívne prejavuje aj vydaj. Kým ženatí muži zarábajú o takmer päť percent viac ako slobodní, u vydatých žien je to naopak. Ich zárobky sú o približne štyri percentá nižšie.

Rozdiely v zárobkoch pretrvávajú aj s ohľadom na dosiahnuté vzdelanie. Napriek tomu, že na Slovensku prevláda lepšia vzdelanostná úroveň žien, na ich platoch sa to neodráža. Skôr naopak. Najvyšší rodový mzdový rozdiel sa prejavuje pri vysokoškolsky vzdelaných mužoch a ženách, a to hlavne v podnikateľskej sfére, kde tento rozdiel predstavuje o štvrtinu nižší priemerný zárobok pre ženy.