Regionálny príspevok po novom budú dostávať fyzické osoby – podnikatelia

0 654
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava 8. novembra (TASR) – Okruh prijímateľov regionálneho príspevku sa rozširuje o fyzické osoby (FO) – podnikateľov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda. Účinnosť zákona sa navrhuje 1. aprílom 2018.

 

<i>“Predkladaný návrh zákona rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby – podnikateľov. Návrh taktiež upravuje pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky a okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov, spôsob kreovania, pôsobnosť a zloženia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (rada) a vytvorenie výborov na okresnej úrovni,“ </i>konštatuje sa v predkladacej správe k novele legislatívnej normy.

Návrh zakotvuje aj ustanovenia o Ročných prioritách, ako vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument, ktorý predstavuje podklad pre poskytnutie regionálneho príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť.

<i>“Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšíriť pôsobnosť zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie zaostávajúce okresy Slovenskej republiky, v ktorých sa umožní koncentrácia nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovania zamestnanosti za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov, a tým aj kvality života,“</i> zdôvodňuje sa vo vládnom materiáli.

Zvýšenie počtu NRO sa dosiahne zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok.