Realizácia výziev z eurofondov podporila tvorbu 2530 pracovných miest

0 587
TASR/AP
Ilustračné foto. FOTO: TASR

Bratislava – V rámci troch výziev eurofondov zameraných na zintenzívnenie zamestnávania mladých nezamestnaných ľudí vo veku do 29 rokov sa zrealizovalo 524 projektov s poskytnutím nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 215,11 milióna eur. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v záverečnej správe, ktorú dnes prerokovala a zobrala na vedomie vláda.

„Ich realizáciou sa vytvorilo 2530 nových pracovných miest, z čoho viac ako 60 %, teda 1526 pracovných miest, bolo určených pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov,“ spresnil v správe rezort hospodárstva.

Vláda SR svojím uznesením z 16. mája 2012 odsúhlasila návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov (OP) Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov v intenciách iniciatívy Európskej komisie (EK), ktorej cieľom je stimulovať uvedené cieľové skupiny prostredníctvom prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

V zmysle uvedeného uznesenia prišlo podľa MH SR v podmienkach SR k dodatočnému zvýšeniu alokácie tých OP NSRR, ktoré preukázali najvyššiu mieru absorpcie prostriedkov a zároveň najvyšší potenciál z hľadiska napĺňania cieľov iniciatívy EK. Súčasťou predmetnej realokácie sa stal po vykonaní analýzy zamerania, stavu a posúdenia jednotlivých OP aj Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého pôvodná alokácia bola zvýšená o dodatočných 225 miliónov eur.