RADÍME: Živnostníci môžu využiť pomôcku na výpočet poistného

0 506
Ilustračná snímka. FOTO: TASR/AP
Bratislava – Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2017 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby.
Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku poisťovne www.socpoist.sk v časti Poistné. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2017.

„Použitie kalkulačiek je jednoduché. SZČO si v kalkulačke po zadaní príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkového základu dane, zaplateného poistného môže vypočítať vymeriavací základ a následne aj jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. V súčte sa živnostník dozvie, koľko je celkové poistné, ktoré je povinný mesačne odvádzať poisťovni,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke na výpočet poistného najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby, pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke, zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa informatívne dozvie, koľko je povinná celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.