RADÍME: Určeniu výšky dôchodku predchádza spísanie žiadosti o dôchodok

0 1032
TASR/Michal Svítok
Ilustračné foto.

Bratislava – Ak si chcú vybaviť poistenci v preddôchodkovom veku v Sociálnej poisťovni dôchodok, musia splniť dve základné podmienky, a to dovŕšiť dôchodkový vek, ktorý v roku 2017 predstavuje 62 rokov a 76 dní, a zároveň musia mať odpracovaných aspoň 15 rokov.

Existujú aj výnimky, a síce skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať ženy podľa počtu vychovaných detí. V závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961 a tí poistenci, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, respektíve I./II. kategórii funkcií.

„Dôležité je aj skontrolovať si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky od roku 1984. Dá sa tak urobiť prostredníctvom žiadosti o výpis individuálneho účtu poistenca. O spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, resp. ak sa poistenec zdržiava mimo trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže jeho žiadosť spísať aj pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Treba si pritom dopredu dohodnúť termín na spísanie žiadosti. Zavolať si do pobočky približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku, alebo prísť osobne,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.