RADÍME: Tretí pilier je výhodný pre zamestnanca aj zamestnávateľa

0 1571
TASR/Michal Svítok

Bratislava – Doplnkové dôchodkové poistenie (DDS) patrí medzi najobľúbenejšie benefity poskytované zamestnávateľom. Tretí pilier, ako sa tiež tento druh poistenia nazýva, má zabezpečiť zamestnancovi vyšší komfort v dôchodkovom veku. Navyše, tretí pilier je výhodný pre obe strany.

To, že Slovensko starne, je známy fakt. Dnes už je zrejmé aj to, že výška dôchodku zo strany štátu nebude v prípade dnešných tridsiatnikov postačujúca. Finančná gramotnosť sa však na Slovensku pomaly zlepšuje a čoraz viac mladých ľudí myslí na svoju budúcnosť. Pozitívne je, že tak robia zároveň aj ich zamestnávatelia, a to prostredníctvom tretieho piliera. Ide však o dobrú vôľu zamestnávateľa, tretí pilier nie je povinný.

Doplnkové dôchodkové sporenie sa zamestnávateľom vypláca z viacerých dôvodov. Podľa Moniky Fojtík, manažérky zo spoločnosti DELUVIS, výhodou je, že príspevky sú pre spoločnosť nákladovou položkou, a to do výšky až 6 % z hrubej mzdy zamestnanca. Ďalšou prednosťou tohto benefitu je, že príspevky zamestnávateľa na DDS nezvyšujú vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne. Popritom, realizácia a spracovanie príspevkov sú pre zamestnávateľa administratívne nenáročné. Je teda výhodnejšie prispieť zamestnancovi určitou sumou do tretieho piliera, ako mu reálne navýšiť o rovnakú sumu mzdu.

Spokojná však môže byť podľa odborníčky aj druhá strana. Podľa nej si zamestnanci, teda sporitelia, môžu znížiť základ dane z príjmov o výšku zaplatených príspevkov za kalendárny rok až do výšky 180 eur ročne. Celkovo teda môžu ušetriť na dani 34 eur. Táto výhoda sa týka každého, kto si uzatvoril zmluvu po 1. 1. 2014 a taktiež tých, ktorí požiadali formou dodatku o zrušenie dávkového plánu, platného v čase uzatvorenia ich zmluvy.

Dôležité je uvedomiť si aj to, že zamestnanec si na svoj dôchodok nesporí sám. V značnej miere mu naň prispieva aj samotný zamestnávateľ. Nespornou výhodou pre sporiteľa je aj možnosť určenia oprávnenej osoby, ktorá má v prípade jeho smrti nárok na výplatu prostriedkov bez zdĺhavého dedičského konania.

„Zhodnocovanie finančných prostriedkov v treťom pilieri umožňuje ich investovanie. To je však prísne regulované zákonom. Ide o formu investície, ktorá je, vzhľadom na reguláciu a dohľad, oproti ostatným možnostiam oveľa bezpečnejšia. V prípade mladších ľudí, by som uprednostnila pred konzervatívnejším fondom radšej ten dynamický. Tie sa na dlhšie časové obdobie oplatia oveľa viac, keďže konzervatívne fondy majú výrazne nižšie výkony,“ radí Fojtík.