RADÍME: Pri platbách nezabúdajte na správne identifikačné údaje

0 531
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – Do Sociálnej poisťovne (SP) mesačne prichádza približne 374.000 platieb bankovým prevodom a 26.100 poštovou poukážkou. Pritom až približne 17.000 z nich nemá úplné identifikačné údaje. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje fyzické a právnické osoby, aby pri všetkých platbách bankovým prevodom, platbou prostredníctvom poštovej poukážky a podobne uvádzali úplne a správne variabilný, špecifický a konštantný symbol.

Odvádzateľ sa pri platbe identifikuje prostredníctvom variabilného symbolu a ak tento údaj nevyplní alebo ho vyplní nesprávne, poisťovňa aj napriek dodatočnému preverovaniu nemusí jednoznačne zistiť, od koho a za akým účelom finančnú čiastku prijala. Poisťovňa môže neskôr manuálne platbu identifikovať napr. na základe upozornenia odvádzateľa a predloženia dokladov o úhrade. Ak poisťovňa platbu nedokáže identifikovať, vráti ju na účet, z ktorého bola uhradená, resp. na adresu odvádzateľa, ktorá je uvedená v poštovej poukážke alebo v pokladničnom doklade. Odvádzateľovi poistného tak môže vzniknúť nedoplatok. Aj od správne a včas uhradených platieb zo strany klienta totiž priamo závisí, aby si SP splnila povinnosti a vyplatila mu dávky zo sociálneho poistenia, na ktoré má nárok.

Je to dôležité nielen preto, aby sa občania nestali dlžníkmi a vyhli sa pokutám či dokonca exekúciám, ale aj preto, aby v budúcnosti nemali problémy s prípadnými nárokmi napr. na dôchodkové či nemocenské dávky. Neplatenie poistného riadne a včas totiž môže mať za následok, že v budúcnosti občan nesplní podmienky na priznanie týchto dávok,“ zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.