RADÍME: Každý so životnou poistkou by mal určiť oprávnenú osobu

0 800
Ilustračné foto. TASR - Milan Kapusta
BRATISLAVA – K životnej poistke alebo sporeniu na dôchodok je výhodné určiť oprávnenú osobu. Tá v prípade úmrtia klienta dostane peniaze z poistky alebo sporenia vyplatené bez čakania na dedičské konanie.

V prípade zmeny vzťahov je však potrebné nahlásiť zmenu, aby sa nestalo, že peniaze dostane niekto, komu by ich zosnulý už nechcel odkázať.

Postupy určujúce, kto a akým spôsobom sa v prípade smrti klienta dostane k peniazom zo životnej poistky, starobného dôchodkového sporenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia, sa líšia. Všetky tri finančné produkty však majú jedno spoločné – možnosť určiť oprávnenú osobu.

Oprávnená osoba má nárok na vyplatenie poistnej sumy alebo dôchodkových úspor v prípade smrti klienta. Veľkou výhodou je, že pokiaľ je takáto osoba určená, dostane sa k peniazom bez čakania na ukončenie zdĺhavého dedičského konania.

„Po predložení všetkých potrebných dokumentov a prešetrení poistnej udalosti vyplácame oprávnenej osobe poistné plnenie najneskôr do 15 dní. No od začiatku tohto roka máme priemerne až 87 % žiadostí, ktoré neprechádzajú do šetrenia a takéto udalosti vybavíme už do piatich pracovných dní,“ hovorí Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Životnej poisťovne a dôchodkových spoločností. V prípade, že by sa tieto prostriedky stali predmetom dedičského konania, vyplatené by boli až po jeho ukončení, čo často trvá i niekoľko mesiacov. Strata príjmu však dovtedy môže pozostalým spôsobiť výrazné finančné komplikácie, najmä ak splácajú hypotéku, alebo majú iné výdavky.

„Peniaze vyplatené oprávenej osobe nie sú predmetom dedičstva a ani sa do neho nezapočítavajú. To znamená, že ak by bol niektorí z dedičov oprávnenou osobou, pri rozdeľovaní dedičstva sa na peniaze, ktoré takto získal, neprihliada. Zabrániť možným nezhodám medzi pozostalými možno ustanovením viacerých oprávnených osôb a určením, na akú časť peňazí má každý z nich nárok. Veľký význam má určenie oprávnenej osoby najmä v prípadoch ak klient chce, aby sa peniaze dostali partnerovi, s ktorým nie je zosobášený prípadne inej osobe, sktorou nie je v príbuzenskom vzťahu. Ak by sa totiž stali predmetom dedičstva nemuseli by sa k nim tieto osoby vôbec dostať prípadne by získali len ich časť,“ radí Guťanová.

Súčasťou života sú aj situácie, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zmenám v medziľudských vzťahoch a klient už nemusí mať záujem, aby v prípade jeho smrti boli peniaze vyplatené pôvodne určenej oprávnenej osobe. „V takom prípade treba mať na pamäti aktualizáciu. Urobiť sa dá jednoducho – cez on-line klientsky portál alebo písomnou žiadosťou na pobočke. V prípade zaslania žiadosti o zmenu poštou je potrebné, aby bol podpis žiadateľa úradne osvedčený. Pokiaľ však poistník a poistený nie sú tá istá osoba, na zmenu oprávnenej osoby je potrebný aj súhlas poisteného,“ zdôrazňuje Guťanová.