promócia absolventov pomaturitného vyššieho odborného štúdia s duálnymi prvkami vzdelávania