Prví absolventi duálneho vzdelávania na SPŠE dostali certifikáty

0 987
Slávnostná promócia prvých absolventov pomaturitného vyššieho odborného štúdia s duálnymi prvkami vzdelávania v oblasti informaèno-komunikaèných technológií v Košiciach 28. júna 2016. FOTO TASR - František Iván
Košice – Slávnostná promócia prvých absolventov pilotného projektu duálneho odborného vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) sa uskutočnila dnes v Košiciach. Štúdium na tamojšej Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (SPŠE) úspešne ukončilo 22 študentov.

Títo študenti sa ako prví na Slovensku od septembra 2013 vzdelávali podľa nemeckého modelu a získali rovnocenný certifikát s odborom Fachinformatiker, špecialista pre počítačové systémy. „Certifikáty, ktoré sme dnes úspešným absolventom udelili, svedčia o tom, že obsah a kvalita ich ukončeného štúdia sú na rovnakej úrovni ako v Nemecku,“ povedal výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Guido Glania.

Koncept tohto štúdia vytvorili na základe 40-ročnej skúsenosti v Nemecku a 20-ročnej v rámci skupiny Deutsche Telekom. „Som veľmi pyšný na to, že sme v skutočnom partnerstve, v rámci silného a spoľahlivého legislatívneho rámca, dokázali spojiť skúsenosti vo výučbe predmetov pre budúcnosť s ambíciou mladých ľudí v tomto regióne,“ uviedol počas slávnostnej promócie výkonný riaditeľ T-Systems Slovakia (TSSK) Daniel Giebel.

Trojročné vyššie odborné štúdium s prvkami duálneho vzdelávania otvorila SPŠE v Košiciach v spolupráci s TSSK a Košickým samosprávnym krajom (KSK) ako zriaďovateľom školy v septembri 2013.

Začali sme s duálnym vzdelávaním pred troma rokmi, aj keď zákon platí od minulého roku. Bolo to prepojenie školy s firmou. Spojili sme sa s najväčším IT zamestnávateľom v Košiciach. Študenti mali úplne odlišný režim, ako je režim v bežnej škole,“ uviedol pre TASR riaditeľ SPŠE v Košiciach Štefan Krištín.

Časť vzdelávania sa uskutočňovala v SPŠE v Košiciach a časť v spoločnosti TSSK. Počas štúdia bolo teoretické vyučovanie a získavanie znalostí v prostredí školy prepojené s praktickým rozvojom tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v TSSK.

Z 22 absolventov, ktorí štúdium úspešne ukončili, spoločnosť TSSK zamestnala 21 z nich. „Štúdium mi dalo veľa skúseností. Počas štúdia som pracoval asi v štyroch tímoch, viedol som i vlastný projekt. Vyskúšal som si štúdium na vysokej škole, ktoré som neukončil. Mal som len teoretické vedomosti, tu som získal aj praktické vedomosti,“ skonštatoval absolvent Lukáš Podracký.

Štúdium si pochvaľuje i Štefan Kmec. „Celé štúdium splnilo moje očakávania, nakoľko som nadobudol prax, ktorú potrebujem. Som začlenený v tíme, v ktorom často komunikujem so zahraničnými, ako aj slovenskými zákazníkmi,“ povedal.

TSSK pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových finančných procesov.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji. Každoročne študuje na nej v priemere 700 až 750 študentov denného štúdia. Od roku 2007 je členom združenia Košice IT Valley.