Protimonopolný úrad udelil podnikateľovi pokutu 1,65 mil. eur za nespoluprácu pri inšpekcii

0 1742

Bratislava 11. mája (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal 21. apríla 2015 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pokutu vo výške približne 1,65 milióna eur za porušenie povinnosti ustanovenej v paragrafe 40 zákona o ochrane hospodárskej súťaže účinného do 30. júna 2014. Rozhodnutie úradu ešte nie je ešte právoplatné. Informovala o tom dnes Andrea Wilhelmová z odboru predsedu PMÚ.

Počas inšpekcie v priestoroch podnikateľa v máji 2014 týkajúcej sa maloobchodného predaja mlieka a vybraných mliečnych produktov v SR podnikateľ podľa nej nespolupracoval s úradom pri preverovaní informácií a podkladov počas inšpekcie, a to formou viacerých obštrukcií – uvedením informácií o inšpekcii tretej osobe a nezabezpečením riadneho a komplexného blokovania e-mailových kont vybraných osôb.

„Nakoľko ide o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu,“ konštatovala.

Pripomenula, že právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá mu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Obštrukcie smerujúce k narušeniu efektívnosti a plynulého priebehu inšpekcie sú porušením povinností, ktoré zákon ukladá podnikateľovi.

Zdôraznila, že účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom počas inšpekcie a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane hospodárskej súťaže nedochádzalo k nerešpektovaniu úradu zo strany prešetrovaných subjektov.