Projekt Inovatívne metódy vzdelávania napreduje

0 560
Ilustračná snímka

Bratislava – Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania-InovEduc, za ktorým stojí Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (FI PEVŠ), spoločne so svojimi slovenskými a ukrajinskými partnermi, a za finančnej pomoci nórskych fondov, úspešne napreduje. Projekt realizuje inovatívne aktivity pre vzdelávanie študentov na stredných školách s využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií.

Ako uviedli dnes v Bratislave pri prezentácii doterajších výsledkov, v rámci projektu vznikajú digitálne 3D modely 14 pamiatok z východného Slovenska a 10 pamiatok z Ukrajiny (Zakarpatskej oblasti), ktoré budú použité v školskej výučbe pomocou metód zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite.

Drevené kostoly, technické pamiatky, hrady, kaštiele či prírodné zaujímavosti nasnímané medzinárodným tímom sa následne digitalizujú do podoby učebnej látky. Tá bude slúžiť na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova. Exteriéry objektov digitalizujú riešitelia projektu na oboch stranách našej východnej hranice pomocou fotografického snímania a letecky pomocou dronov. Interiéry objektov spracovávajú do formy panorámy.

Podľa odborného riešiteľa projektu Jána Lacka nové digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale aj geografickú a prírodnú rozmanitosť. Súčasťou projektu „InovEduc“ pre efektívne uchopenie týchto učebných materiálov a ich využívanie v rámci vzdelávacieho procesu je aj rad školení, na ktorých sa zúčastňuje 20 slovenských a ukrajinských učiteľov.

Na projekte „InovEduc“ participujú v rámci vyučovania aj študenti denného a externého štúdia Aplikovanej informatiky na FI PEVŠ.

Naši študenti sa podieľajú na vývoji jednotlivých platforiem priamo na vybraných predmetoch, ale aj prostredníctvom svojich záverečných bakalárskych a diplomových prác. Aj touto formou reagujeme na nedostatok IT odborníkov na trhu práce a prispôsobujeme tomu aj naše učebné plány. Tie sú vytvorené v súlade s medzinárodnými odporúčaniami na získanie teoretických a praktických odborných vedomostí a zručností,“ vysvetlil dekan Fakulty informatiky Eugen Ružický.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška projektového grantu je 579.486 eur.