Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

0 1016
Ilustračné foto. TASR/AP
Bratislava 25. januára – Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť alebo došlo k zmene vo vlastníckych vzťahoch oproti vlaňajšiemu roku, nezabudnite na daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Na jeho podanie máte už len niekoľko dní. Zo zákona máte totiž na to povinnosť do konca januára, a to bez ohľadu na to, či ste fyzická, alebo právnická osoba. V opačnom prípade hrozí pokuta od päť do 3000 eur podľa závažnosti priestupku.

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, alebo zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti, v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov,“ približuje Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. Ak ide o spoluvlastníkov, podáva daňové priznanie buď každý z vlastníkov sám do výšky svojho podielu, alebo na základe spoločnej dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Tohtoročnou novinkou je podľa Kohútikovej podanie priznania k dani z nehnuteľnosti elektronicky. Stačí mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Stále je však možné podať daňové priznanie poštou, alebo osobne priamo v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke.

Daňovník si však nemusí daň vypočítavať sám. Stačí, keď v priznaní uvedie všetky potrebné údaje. Tie sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí katastrálneho odboru, Okresného úradu Bratislava alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť. Zabudnúť ale netreba ani na to, že do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Od januára sa pritom sadzba dane pre byty zvýšila o 30 percent, rovnako vzrástla aj sadzba pre domy. Pre chaty a garáže je sadzba vyššia o desať a pre ostatné stavby o 50 percent. Pri stavebných pozemkoch ide o sadzbu vyššiu o 150 a pri stavbách určených na pôdohospodársku produkciu o 50 percent.

Nárok na 60-percentnú zľavu majú po novom občania nad 65 rokov a držitelia ŤZP preukazov.