PRIESKUM: Slováci neplatia faktúry, dôvodom je nedostatok práce

0 1124
TASR/Michal Svítok
Bratislava – Nezamestnanosť je ten najčastejší dôvod, pre ktorý Slováci meškajú s platením faktúr alebo neuhrádzajú svoje záväzky vôbec. Podľa EOS štúdie „European Payment Practices“ 2016 uviedlo pri odôvodňovaní zlej platobnej disciplíny tento fakt najviac respondentov zo Slovenska – až 56 %.

Pozoruhodné je, že hneď na druhej priečke sa umiestnila zábudlivosť ako dôvod neplatenia faktúr. Uviedlo ju 41 % Slovákov oslovených v rámci štúdie. Išlo pritom o privátnych, koncových klientov, teda v segmente B2C (Business to Consumer). Ako ďalšie príčiny nasledujú osobná platobná neschopnosť, prechodná kríza likvidity či úmyselné neplatenie.

Nezamestnanosť ako dôvod neplatenia faktúr býva z roka na rok už tradične na prvých priečkach v rámci reprezentatívnej EOS štúdie. Vyplýva z aktuálnej ekonomickej situácie, v akej sa krajina nachádza. Čo je ale osobnejší dôvod, je práve zábudlivosť, ktorá skončila hneď na druhej priečke,“ hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

Práve zábudlivosť je podľa neho dôvod, na ktorom sa dá popracovať, aby došlo k zlepšeniu. Odporúča napríklad softvérové riešenie, akým je EOS portál pre dlžníkov. Vďaka nemu majú na webe kompletný prehľad o svojich záväzkoch a termínoch. Trendom doby je, že ho využíva čoraz viac ľudí. Každý mesiac pribudne v priemere 600 nových užívateľov. Od júla 2013, kedy bol portál spustený, jeho služby využilo viac ako 24.000 ľudí.

Aj v rámci celej východnej Európy kraľuje v segmente B2C nezamestnanosť ako najčastejšia príčina vedúca k omeškaniu platieb. Tento dôvod uviedlo 49 % respondentov pochádzajúcich z krajín ako Rusko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Chorvátsko. Dôsledkom toho je, že v 22 % prípadoch sa mešká s uhrádzaním faktúr. Až v 4 % prípadov nie sú faktúry zaplatené vôbec, na východe Európy sa platí v termíne len v 74 % prípadov. Tohoročná štúdia EOS realizovaná v 14 európskych krajinách, vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest, pričom vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Grécku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Belgicku bolo oslovených po 200 spoločností a v Nemecku 400. Celkovo 3000 respondentov odpovedalo na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách a tiež otázky ohľadom rizika a riadenia pohľadávok vo všeobecnosti.