PRIESKUM: Skoro polovica stredoškolákov sa chce prihlásiť na vysokú školu v ČR

0 801
Ilustračná snímka. FOTO: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava – Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na českú vysokú školu. Vyplýva to z plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na slovenských stredných školách, ktoré uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku.

Jeho súčasťou bolo aj dotazníkové šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na prechod zo strednej školy na vysokú školu. Na testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent respondentov bolo z gymnázií, zvyšok z odborných stredných škôl.

„Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov. Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska, 5779 ich bolo prijatých,“ konštatuje spoločnosť.

Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory. To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých školách najviac ohrozené odlevom „mozgov“. Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.

Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18 %), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske, matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na poslednú chvíľu.

„Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu si podajú prihlášku,“ dodáva Scio. Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na fakulte (70 %), uplatnenie v praxi (47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli (44 %).

Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30 slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v 50 mestách v ČR a SR.

Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.