PRIESKUM: Pre väčšinu ľudí sa pracovná situácia za päť rokov nezmenila

0 480


Na otázku o pracovnej situácii dnes a pred piatimi rokmi najväčšia skupina ľudí v prieskume uviedla, že ich situácia je posledných päť rokov rovnaká. Druhá najväčšia skupina je pozitívna. V prieskume 25 % respondentov uviedlo, že majú pocit, že sa ich pracovná situácia zlepšila oproti tomu, ako sa mali pred piatimi rokmi. Výrazne lepšie svoju situáciu vnímajú len 2 % ľudí. Naopak, situácia ľudí v pracovnej oblasti je horšia ako pred piatimi rokmi podľa 19 % respondentov. Ďalších 7 % však povedalo, že situácia sa výrazne zhoršila.

Vyšší podiel ľudí, ktorí pociťujú, že sa ich pracovná situácia zlepšila, je medzi ľuďmi vo veku od 35-44 rokov (36 %), tiež medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním (39 %), výkonnými odbornými pracovníkmi, úradníkmi (38 %) a tvorivými odbornými pracovníkmi (46 %). Pozitívny vývoj vo svojom pracovnom živote pociťujú tiež respondenti s najvyšším mesačným príjmom domácnosti, ktorých príjem je vyše 1501 eur (39 %).

Vyšší podiel respondentov, ktorí sa vyjadrili, že ich pracovná situácia sa zhoršila, je medzi mladými ľuďmi vo veku od 25-34 rokov (23 %), medzi ľuďmi so stredoškolským vzdelaním bez maturity (24 %), ľuďmi z malých obcí a ľuďmi z Banskobystrického kraja. Negatívne vnímajú situáciu ľudia, ktorí sú aktuálne nezamestnaní. Z nich až 40 % uviedlo, že pred piatimi rokmi bola ich pracovná situácia lepšia.

Najpozitívnejšie svoju situáciu vnímajú ľudia v Trenčianskom kraji. Druhým pozitívnym krajom vo vnímaní pracovnej situácie je Prešovský kraj. Najvyšší podiel ľudí nespokojných s vývojom svojej pracovnej situácie je v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

TASR informovala Marcela Glevická z Profesie.sk.