Prieskum: Firmy sú na priemyselnú revolúciu nedostatočne pripravené

0 568
Ilustračná snímka

Iba 14 % vedúcich predstaviteľov firiem je úplne presvedčených o tom, že ich organizácie sú plne pripravené využiť potenciál zmien, vyplývajúcich z prichádzajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Vyplýva to z celosvetového prieskumu Deloitte The Fourth Industrial Revolution is Here – Are You Ready? (Štvrtá priemyselná revolúcia je tu – ste pripravení?).

Štvrtá priemyselná revolúcia postupne prinesie do praxe ďalšie spojenie analógových technológií s digitálnymi, napríklad s prvkami dátovej analytiky, umelej inteligencie, kognitívnych počítačových systémov a internetu vecí (IoT). Avšak veľmi málo respondentov uviedlo, že vie investície do technológií štvrtej priemyselnej revolúcie adekvátne ekonomicky zdôvodniť. Zdôvodňujú to nedostatkom internej podpory, nedostatkom spolupráce s externými partnermi a zameraním na krátkodobý horizont.

Až 87% sa domnieva, že zmeny v priemysle povedú k väčšej sociálnej a ekonomickej rovnosti a stabilite. Súčasne dvaja z troch respondentov tvrdia, že biznis bude mať na vytváranie tejto budúcnosti oveľa väčší vplyv než vlády a iné štátne subjekty. Respondenti v prieskume uviedli, že zatiaľ nie sú celkom pripravení zmeny spojené s tzv. Industry 4.0 efektívne využiť. To ich však zatiaľ neprinútilo zmeniť stratégiu. Veľká časť vedúcich pracovníkov tak zostáva pri tradičnom zameraní na strategický rozvoj (tj. vývoj výrobkov a zvyšovanie produktivity), namiesto toho, aby svoju pozornosť presunula k rozvoju talentov a zvyšovaniu konkurencieschopnosti.

Nadchádzajúce zmeny v technológiách a priemysle zatiaľ narážajú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Iba štvrtina respondentov je silne presvedčená, že disponuje správnym zložením pracovnej sily so zručnosťami, ktoré budú v budúcnosti potrebné. Z odpovedí však vyplýva, že personálne témy majú s výnimkou snahy o zvýšenie pracovnej efektivity i naďalej nízku prioritu. Paradoxne však 86% opýtaných tvrdí, že robia všetko, čo je v ich silách, aby si vhodnú pracovnú silu zaistili,“ povedal k prieskumu Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte Slovensko.

Prieskum zisťoval medzi 1600 manažérmi z 19 krajín ich pripravenosť využiť prelomový krok v priemysle spôsobom, ktorý prinesie úžitok zákazníkom, zamestnancom, odborným komunitám a ďalším zainteresovaným skupinám. Otázky boli zamerané na štyri kľúčové oblasti a to sociálne vplyvy, stratégie, talent / pracovná sila a technológie.

TASR informovala spoločnosť Deloitte Slovensko.