PRIESKUM: Firmy sa budú viac zameriavať na svojich zamestnancov

0 611
Ilustračné foto. TASR - Milan Kapusta
BRATISLAVA – Efektívne využívanie pracovných priestorov a kvalitná pracovná sila sú dve top priority výkonných manažérov firiem, ktoré sídlia v administratívnych centrách. Vyplýva to z celosvetového prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Respondentmi boli firmy z oblasti bankovníctva a financií, telekomunikácií, výroby, profesionálnych služieb či zdravotníctva.


Výkonní manažéri z celého sveta považujú za najväčšiu globálnu hrozbu pre ich biznis ekonomickú neistotu. Tento názor má takmer polovica (49 %) opýtaných spoločností. Obavy vyvoláva aj možný neočakávaný nárast nákladov (43 %), väčšia regulácia zo strany štátu (33 %) alebo nedostatok kvalitnej pracovnej sily (32 %). Aj napriek týmto obavám podľa poradenskej firmy celkovo prevláda opatrný optimizmus.

„Globálna ekonomická neistota a z toho plynúca opatrnosť vedú manažérov k nevyhnutným zmenám. A mnohé z nich sa stávajú akýmsi novým normálom. Jednou z takýchto zmien práve prechádza aj pracovné prostredie,“uviedol výkonný riaditeľ CBRE Slovensko Tomáš Hegedűš.

Stratégia zameraná týmto smerom má podľa neho dva hlavné ciele. Jedným z nich je šetrenie režijných nákladov, druhým prilákanie a udržanie kvalitných a talentovaných zamestnancov. Prieskum ukázal, že firmy preferujú taký prístup k pracovnému prostrediu, ktorý podporuje kultúru spolupráce, flexibilný pracovný program, zdravé pracovné prostredie a jednoduchý prístup k verejnej doprave.

Poradenská firma upozornila, že spoločnosti na celom svete sa už dnes pripravujú na dôsledky nízkej nezamestnanosti, ktorá by mala byť najnižšia od roku 2008 a zároveň na prirodzený nárast zamestnancov v administratíve. Aj preto prichádzajú s takzvanou work-life balance stratégiou, ktorá nevyhnutne reaguje práve na potreby a očakávania pracovnej sily.

Z prieskumu vyplynulo, že pre každého druhého zamestnanca je dôležitá flexibilita práce (49 %), ale tiež kvalita prostredia, v ktorom pracuje (47 %), jeho vybavenosť (45 %) a dostupnosť verejnej dopravy (44 %). Práve v Európe je podľa prieskumu kvalita pracovného prostredia vnímaná ako kľúčový ukazovateľ pri rozhodovaní sa zamestnancov, kde budú pracovať. A medzi manažérmi už čoraz viac rezonuje skúsenosť, že kvalita pracovného prostredia priamoúmerne súvisí s výkonom zamestnancov.

„Úspech spoločností v budúcnosti bude závisieť od toho, ako zvládnu túto výzvu. Dnes je už jasné, že celkový trend bude zameraný na efektivitu režijných nákladov spolu so skvalitňovaním pracovného prostredia tak, aby lákalo a udržalo zamestnanecké talenty. Aj preto chcú manažéri sústrediť svoju pozornosť na pohodlie a dobrý pocit zamestnancov z prostredia, v ktorom vykonávajú svoju prácu,“ zhodnotil Hegedűš.