Priemerný starobný dôchodok v júli bol 427,51 eura

0 881
Ilustračné foto
Bratislava 23. augusta  – Priemerný starobný dôchodok v júli dosiahol výšku 427,51 eura. Bol najvyššie vyplácanou dôchodkovou dávkou.

Muži dostávali v priemere 475,34 eura a ženy 381,43 eura. Druhou najvyššou samostatne vyplácanou dôchodkovou dávkou bol predčasný starobný dôchodok. Jeho priemerná výška k 31. júlu 2017 bola 406,70 eura. Predčasní starobní dôchodcovia poberali v tomto období dôchodok v priemernej výške 428,31 eura, predčasné starobné dôchodkyne dostávali priemerne 361,72 eura.

Výška priemerného invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavovala 200,48 eura (muži 219,40 eura, ženy 182,26 eura).

Priemerný invalidný dôchodok poberateľov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % bol na úrovni 360,51 eura (muži 381,96 eura, ženy 335,26 eura).

Priemerný vdovský dôchodok dosahoval výšku 250,09 eura, vdovecký 194,77 eura a sirotský 128,92 eura.

Sociálna poisťovňa ku koncu júla vyplácala spolu 1.711.362 všetkých druhov dôchodkov.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.