Priemerný starobný dôchodok bol v novembri 428,21 eura

0 450

Sociálna poisťovňa vyplatila k 30. novembru 2017 spolu 1.718.748 dôchodkov. Najpočetnejšiu skupinu z nich predstavovali starobné dôchodky, ktorých bolo 1.061.138.

Priemerná výška dosiahla hodnotu 428,21 eura. Ďalšími boli invalidné dôchodky (celkom 236.188) s priemernou výškou 265,81 eura a predčasné starobné dôchodky (17.112) v priemernej výške 405,83 eura.

Vyplácané vdovské dôchodky k poslednému októbrovému dňu predstavovali priemernú výšku 250,00 eura (294.672), vdovecké 195,40 eura (46.981) a sirotské priemerne 130,15 eura s počtom 20.214.