Priemerná výška starobného dôchodku stúpla za rok o 6,40 eur

0 895
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – Zo všetkých 1.683.729 dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa ku koncu decembra 2016 vyplácala, zostal starobný dôchodok aj v decembri 2016 najvyšším samostatne vyplácaným dôchodkom. Jeho priemerná výška dosahovala 417,46 eura.


Muži dostávali v priemere 464,68 eura a ženy 372,13 eura. Priemerná výška samostatne vyplácaného starobného dôchodku tak za posledných 12 mesiacov stúpla o 6,40 eura. K 31. 12. 2015 dosahovala 411,06 eura.

Druhou najvyššou samostatne vyplácanou dôchodkovou dávkou bol predčasný starobný dôchodok. Jeho priemerná výška k poslednému decembrovému dňu 2016 predstavovala 388,80 eura. Muži poberali v decembri predčasný starobný dôchodok v priemernej výške 412,07 eura, ženy ho dostávali v priemere 348,39 eura.

Výška priemerného invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavovala 197,04 eura. Priemerný invalidný dôchodok poberateľov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % bol na úrovni 353,18 eura.

Čo sa týka pozostalostných dôchodkov, priemerný vdovský dôchodok dosahoval k 31. 12. 2016 výšku 245,31 eura, vdovecký 190,15 eura a sirotský 129,72 eura.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.