Priemerná mzda v Bratislavskom kraji vlani vzrástla na 1265 eur

0 879
Bratislava 17. januára  – Priemerná mesačná mzda v prepočte na fyzické osoby v Bratislavskom kraji za obdobie 1. – 3. štvrťrok 2016 dosiahla výšku 1265 eur. Medziročne vzrástla o 4,7 %.

Najvyššia bola v rovnakých odvetviach ako v porovnateľnom období roka 2015, ktorými sú informácie a komunikácia (2173 eur), dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1891 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1834 eur). Najnižšiu mali v odvetviach ubytovacie a stravovacie služby (698 eur), administratívne služby (780 eur), poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (817 eur). Medziročne najviac vzrástla v odvetviach administratívne služby (index 110,6 %), ubytovacie a stravovacie služby (index 108,4 %) a dodávka vody (108,2 %). Medziročný pokles bol iba v ostatných činnostiach (index 98,8 %).

Podľa bratislavského pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR rozdiel vo výške mzdy bol aj vo vlastníckych vzťahov. V súkromnom sektore dosiahla 1349 eur, čo je medziročné zvýšenie o 4 %, vo verejnom sektore vzrástla o 5,8 % a dosiahla 1109 eur.

Najvyššiu mzdu mali zamestnanci v okresoch Bratislava IV (1494 eur), Bratislava II (1366 eur) a Bratislava V (1268 eur), najnižšiu v okrese Pezinok (944 eur). Oproti roku 2015 táto mzda klesla len v okrese Bratislava V (index 98,8 %). V ostatných okresoch vzrástla v rozpätí od 1,8 % (okres Bratislava III) do 10 % (okres Malacky).

Údaje sú za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a za organizácie finančného sprostredkovania bez ohľadu na počet zamestnancov.