Priemerná mesačná mzda vo februári 2015 v priemysle dosiahla 905 eur

0 1338

BRATISLAVA – Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku sa zvýšila vo februári 2015 oproti februáru 2014 v ubytovaní o 7,8 % na 625 eur, priemysle o 6,8 % na 905 eur, stavebníctve o 2,7 % na 562 eur, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 % na 366 eur, maloobchode o 2,1 % na 574 eur, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,8 % na 806 eur, v doprave a skladovaní o 1,5 % na 729 eur.

Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 % na 1757 eur, vybraných trhových službách o 2,6 % na 787 eur a vo veľkoobchode o 2,3 % na 770 eur. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesačná mzda vo februári 2015 medziročne vzrástla v ubytovaní o 8,3 %, priemysle o 7,3 %, stavebníctve o 3,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3 %, maloobchode o 2,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 %, v doprave a skladovaní o 2 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %, vo vybraných trhových službách o 2,1 % a vo veľkoobchode o 1,8 %.

V priemere za dva mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 sa mzda zvýšila v ubytovaní o 8,2 % na 630 eur, priemysle o 5,2 % na 914 eur, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % na 370 eur, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,1 % na 828 eur, maloobchode o 2,1 % na 583 eur, doprave a skladovaní o 1,6 % na 746 eur a v stavebníctve o 1,1 % na 570 eur. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 % na 1725 eur, vo veľkoobchode o 2,1 % na 789 eur, vo vybraných trhových službách o 2,1 % na 800 eur.

Reálna mesačná mzda v priemere za dva mesiace vzrástla medziročne v ubytovaní o 8,7 %, priemysle o 5,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel, maloobchode zhodne o 2,6 %, doprave a skladovaní o 2,1 % a v stavebníctve o 1,6 %. Nižšia bola v informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 %, veľkoobchode a vo vybraných trhových službách zhodne o 1,6 %.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR – František Iván