Priemerná mesačná mzda na Slovensku v prvom štvrťroku dosiahla 839 eur

0 640

BRATISLAVA – Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku dosiahla v 1. štvrťroku tohto roka 839 eur. Tempo jej rastu sa oproti 1. štvrťroku 2014 spomalilo o 1,9 percentuálneho bodu (p.b.) na 2,2 %. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré včera zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Pokles spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 2,6 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2014 vzrástla o 0,5 %,“ uviedol ŠÚ SR.

Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach, a to vo výške 1713 eur, v informačných a komunikačných činnostiach 1706 eur a v dodávke elektriny, plynu a pary, kde dosiahla 1510 eur. „V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR,“informovali štatistici.

Naopak, najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v odvetviach ubytovacie a stravovacie služby, kde predstavovala 484 eur, a v stavebníctve, kde dosiahla úroveň 577 eur.

„Oproti 1. štvrťroku 2014 sa priemerná nominálna mzda zvýšila v prevažujúcej časti odvetví,“ doplnil ŠÚ SR. Relatívne najrýchlejšie rástla v dodávke elektriny, plynu a pary, ťažbe a dobývaní, ubytovacích a stravovacích službách a vo vzdelávaní. „Klesla najviac vo finančných a poisťovacích činnostiach a v odborných, vedeckých a technických činnostiach,“ uviedli štatistici.

Z hľadiska krajov bola priemerná nominálna mesačná mzda najvyššia v Bratislavskom kraji, kde zaznamenala úroveň 1102 eur. „Mzda v ostatných krajoch nedosiahla celoslovenskú úroveň. Pohybovala sa v rozpätí od 625 eur v Prešovskom kraji do 766 eur v Trenčianskom kraji. Mzda vzrástla medziročne vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Košickom kraji o 5,7 %,“ dodal ŠÚ SR.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – František Iván