Pri zlúčení spoločností netreba zamestnancov odhlasovať ani prihlásiť

0 673
Ilustračná snímka

Ak pri zlučovaní spoločností prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov z jedného zamestnávateľa na druhého, odovzdávajúci zamestnávateľ nemá povinnosť zamestnancov zo sociálneho poistenia odhlasovať a právny nástupca zamestnávateľa ich prihlasovať.

„Povinnosťou odovzdávajúceho zamestnávateľa je predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný, zoznam prechádzajúcich zamestnancov tzv. delimitačný protokol, v ktorom uvedie deň, do ktorého zamestnancov zamestnával, meno a priezvisko zamestnancov, ich rodné číslo, názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, ku ktorému zamestnanec prechádza,“ informoval TASR Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

V delimitačnom protokole sa uvádzajú aj zamestnanci, ktorí sú v tom čase na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, neplatenom voľne, práceneschopní a pod. Neuvedie len tých, ktorí k novému zamestnávateľovi neprechádzajú, teda tí, ktorí napríklad ukončia pracovný pomer. Tých z registra poistencov odhlási. Mesačné výkazy poistného a príspevkov za prevzatých zamestnancov vystaví už preberajúci zamestnávateľ.

Ak už zamestnávateľ nebude zamestnávať žiadneho zamestnanca, je  povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.