Pri vystúpení z 2. piliera Sociálna poisťovňa sporiteľom peniaze nevypláca

0 564
Ilustračné foto. TASR/Martin Baumann

V súvislosti s otvorením druhého piliera sa na Sociálnu poisťovňu viacerí občania obrátili s otázkou, kedy im Sociálna poisťovňa v prípade vystúpenia z 2. piliera vyplatí v ňom doteraz našetrené príspevky. Poisťovňa preto upozorňuje, že pri vystúpení z 2. piliera sporiteľom finančné prostriedky nevypláca.

Bratislava –  Ak sporiteľ vystúpi z 2. piliera, jeho príspevky podľa zákona prevedie dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou mal sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
Zákon neumožňuje vyplatenie nasporenej sumy z 2. piliera pri prestupe do 1. piliera priamo sporiteľovi.
Príspevky vrátené Sociálnej poisťovni sa budú považovať za poistné zaplatené na starobné poistenie (do 1. piliera) za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok fyzickej osoby, ktorá z 2. piliera vystúpi, pritom v čase jej odchodu do dôchodku nebude znížený za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení v 2. pilieri. Sporiteľ teda nebude poškodený, nič pri výstupe z 2. piliera nestratí a Sociálna poisťovňa pri výpočte jeho dôchodku bude na neho hľadieť, ako keby v 2. pilieri nikdy nebol. Informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.