Pri uplatňovaní nároku na nemocenské dávky má najviac povinností zamestnanec

0 491
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

Zamestnávateľovi v súvislosti s uplatňovaním nároku na nemocenské dávky jeho zamestnancov zákon o sociálnom poistení ukladá povinnosť poskytnúť pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť (DPN) zamestnanca. Je to v prípade, ak trvá dlhšie ako desať dní, a to do troch dní po 10. dni trvania DPN.

BRATISLAVA –  Poskytovanie ďalších tlačív potrebných k uplatneniu nároku, resp. preukázaniu trvania nároku na nemocenské dávky zákon zamestnávateľovi neukladá, je však povinný vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia. V prípade žiadostí o nemocenské dávky ide napr. o potvrdzovanie údajov o zamestnancovi na žiadostiach.
Zamestnávateľ teda zodpovedá len za odstúpenie II. dielu Potvrdenia o DPN (Žiadosť o nemocenské), okrem prípadu, ak DPN zamestnancovi vznikne v rámci ochrannej lehoty. Vtedy zamestnanec II. diel Potvrdenia o DPN odovzdá priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Zamestnanec zodpovedá za predloženie ďalších dokladov súvisiacich s uplatňovaním nároku na nemocenské dávky a preukazovaním nároku na ich výplatu ako napríklad Preukazu o trvaní DPN, IV. dielu Potvrdenia o DPN (ukončenie DPN), Žiadosti o materské, či Žiadosti o ošetrovné. Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že tlačivo po potvrdení údajov zo strany zamestnávateľa odstúpi pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľ. V takom prípade však Sociálna poisťovňa nemá možnosť sankcionovať zamestnávateľa za nedoručenie dokladov pobočke Sociálnej poisťovne včas.