Prezident KOZ SR J. Kollár sa stretol s predsedom SNS A. Dankom

0 709
A. Danko

Bratislava – Prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár a člen predstavenstva KOZ SR Emil Machyna sa dnes popoludní stretli s predsedom Slovenskej národnej strany (SNS), v súčasnosti aj predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom. Informovala o tom hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.

Diskutovali podľa nej o dôstojných pracovných podmienkach, najmä spravodlivých mzdách a platoch, o nevyhnutnosti dôsledného uplatňovania sociálneho dialógu ako jedného z rozhodujúcich nástrojov tvorby svojich rozhodnutí vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach.

Kollár a Danko sa podľa hovorkyne zhodli na potrebe účinnej komunikácie, rozpracovaní spoločných tém, ktoré sú v záujme ako zamestnancov, tak aj zamestnávateľov a štátu, ale aj úspešného rozvoja a prosperity spoločnosti.

KOZ SR aj SNS podporujú také opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti daňovo-odvodového systému z pohľadu nastavenia primeranej miery daňového a odvodového zaťaženia. V tomto kontexte venovali pozornosť aj tvorbe a využívaniu Sociálneho fondu a oslobodeniu príspevkov poskytovaných zo Sociálneho fondu od dane z príjmu.

Cieľom rozhovorov bolo podľa Nemethovej najmä zhodnotenie spoločensko-politickej situácie a výmena názorov na to, aké sú aktuálne ciele zástupcov zamestnancov aj v procese kolektívneho vyjednávania a aké sú finančné dosahy valorizácie platov, a to ako zamestnancov školstva, tak aj ostatnej verejnej správy na štátny rozpočet. Ako zdôraznili všetci zúčastnení, prvoradá je potreba prinášať hmatateľné zlepšenia do každodenného života občanov.