Prevádzkovým zamestnancom ŽSR stúpnu budúci rok platy

0 574
Ilustračné foto. TASR - František Iván

Prevádzkovým zamestnancom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) stúpnu v roku 2018 platy. Spoločnosť sa totiž dohodla s jedenástimi odborovými organizáciami na dodatku ku kolektívnej zmluve, ktorý rieši otázku mzdového nárastu na budúci rok.

„Zvýšenie miezd bude zabezpečené novým systémom odmeňovania zamestnancov a tarifných tried, ktoré sa v roku 2018 dotknú všetkých železničiarskych prevádzkových profesií,“ opísala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Tarifná mzda sa podľa jej slov zvýši od 1. februára 2018 u prevádzkových zamestnancov. Najvyšší nárast bude u typových pozícií, ako elektromontér, návestný majster, signalista, rušňovodič-traťový strojník, rušňovodič-elektromontér a výpravca. „Navrhovaná zmena predstavuje zvýšenie objemu mzdových nákladov na tarifné mzdy v roku 2018 o 9 %,“ doplnila hovorkyňa. Cieľom je podľa nej oceniť náročnosť týchto profesií vzhľadom k požadovanej odbornej a zdravotnej spôsobilosti. Tiež podporiť u zamestnancov kariérny rast a postupne sa priblížiť k aktuálnym mzdám na trhu práce.

„Adekvátne ohodnotenie železničiarov je oblasť, ktorá u nás rokmi zaostala,“ doplnil tiež generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Zmena sa podľa jeho slov „nerodila“ ľahko a vyžadovala si čas. Celkovo sú zmeny naplánované na tri roky. „Navrhovaný systém zohľadňuje náročnosť profesií vzhľadom k odbornej a zdravotnej spôsobilosti. V tomto prvom kroku pôjde celkovo o zvýšenie taríf u takmer 12.400 zamestnancov,“ doplnil.