Prešov vráti štátnu dotáciu na rozšírenie materských škôl

0 766
Ilustračné foto. TASR - Henrich Mišovič

PREŠOV -Mesto Prešov vráti peniaze ministerstvu školstva, ktoré dostalo na rozšírenie materských škôl. Ide o dotáciu vo výške 147.000 eur na rozšírenie kapacity miest v škôlkach. Dôvodom je nevýhodnosť spolufinancovania. Ako informovala primátorka Prešova Andrea Turčanová, pri vypracovaní projektovej dokumentácie pracovníci správne neodhadli skutočné náklady. 

<i>„Išiel od nás list, že chceme zrušiť zmluvu a vrátiť finančné prostriedky z toho dôvodu, že keď sme dali spracovať projektové dokumentácie, tak náklady mesta by boli také vysoké, že dotácia by vykryla 20 percent celkových nákladov a nešlo by o päťpercentné spolufinancovanie, ale naopak, o oveľa vyššie. Myslím si, že odhadom robené projektové dokumentácie boli dosť podcenené. Nerátalo sa s tým, že ide o staré budovy, ktoré budú potrebovať ďaleko vážnejšiu rekonštrukciu. Fakt je, že neodhadli skutočné náklady,“</i> uviedla Turčanová. Päťpercentná spoluúčasť mesta predstavuje sumu 57.000 eur, s akou sa pôvodne rátalo, no v skutočnosti by mesto muselo projekty na tri škôlky dofinancovať sumou 743.000 eur, čo predstavuje viac ako 80 percent nákladov.

Pôvodne mesto žiadalo 225.000 eur na rozšírenie kapacít materských škôl na uliciach Budovateľská, Sládkovičova a Hviezdoslavova. V každom z týchto predškolských zariadení mala pribudnúť jedna nová trieda, celková kapacita by vzrástla o 60 miest. Samospráva nakoniec získala od štátu 135.000 eur na kapitálové výdavky a 12.000 eur na bežné výdavky.

Turčanová informovala, že v novom programovom období sa pre samosprávy otvárajú nové možnosti. Prešovská radnica sa bude uchádzať o dotácie na opravy materských škôl aj verejných mestských budov z regionálneho operačného programu a tiež chce využiť možnosti, ktoré ponúka operačný program životné prostredie.

Pri správnom vypracovaní projektovej dokumentácie a dobrom spracovaní projektov by to malo byť pre mesto výhodnejšie, povedala Turčanová.