Prepočtu starodôchodkov už nič nebráni

0 735
TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. júla  – V Zbierke zákonov Slovenskej republiky už bola uverejnená novela zákona, ktorá obsahuje nové určenie výšky niektorých starobných dôchodkov spred 1. januára 2004.

Sociálna poisťovňa už prepočty tzv. starodôchodkov pripravuje a o ich novej výške starobného dôchodku rozhodne iniciatívne bez toho, aby bolo treba dávať žiadosti. Dôchodky bude automaticky prepočítavať od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018, tak ako jej to stanovuje zákon.

Rozhodnutia bude vydávať postupne podľa dátumu narodenia poberateľa dôchodku (od najstarších) a zložitosti prípadu. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Starodôchodcovia – prepočet.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.