Pred zamestnaním v štátoch EÚ je dobré kontaktovať Sociálnu poisťovňu

0 1090
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Každá osoba s bydliskom na území Slovenska môže pracovať naraz pre viacerých zamestnávateľov. Môže ísť aj o situáciu, že pracuje zo Slovenska tak pre slovenského, ako aj pre zahraničného zamestnávateľa.

Tiež je možné, že zamestnávatelia jednej osoby majú sídlo na území odlišných členských štátov Európskej únie.

Podľa platnej legislatívnej úpravy je však vylúčené, aby jedna osoba bola v rovnakom období sociálne a zdravotne poistená na území viacerých členských štátov EÚ. Preto je potrebné, aby takýto zamestnanec čo najskôr pred začiatkom súbežných zamestnaní v odlišných členských štátoch EÚ kontaktoval miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu na Slovensku.

Na základe žiadosti zamestnanca o určenie uplatniteľnej legislatívy bude v takýchto prípadoch s najväčšou pravdepodobnosťou určená príslušnosť k slovenskej legislatíve (závisí to od viacerých kritérií, najmä od rozsahu vykonávanej práce v štáte bydliska) a Sociálna poisťovňa vystaví zamestnancovi tzv. prenosný dokument A1 (PD A1).

Ten je pre slovenského, ale aj zahraničného zamestnávateľa potvrdením o tom, že vo vzťahu k zamestnancovi majú v oblasti sociálneho zabezpečenia práva a povinnosti podľa slovenských právnych predpisov. Okrem 28 členských štátov EÚ to platí aj pre územie Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.