Pred odchodom za prácou je dobré sa oboznámiť s poistením v štátoch EÚ

0 447

BRATISLAVA – Medzi právnymi predpismi štátov EÚ, do ktorých chodia poistenci pracovať, sú značné rozdiely. Sociálna poisťovňa preto odporúča zamestnancom a živnostníkom (SZČO), aby sa pred odchodom za prácou do krajín EÚ informovali o svojich právach a povinnostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia v konkrétnom štáte.

Príslušné inštitúcie členských štátov EÚ, ktoré občanom poskytnú potrebné informácie, sú zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Pre zamestnancov a SZČO totiž platí, že sociálne poistení môžu byť len v jednej krajine EÚ.

Zamestnanec, resp. SZČO podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom tej krajiny, v ktorej oficiálne vykonáva činnosť. Poistencom pracujúcim v zahraničí poisťovňa taktiež odporúča, aby si po príchode do štátu EÚ v tamojšej inštitúcii sociálneho zabezpečenia overili, či ich zahraničný zamestnávateľ prihlásil na sociálne poistenie.

Občania si zjednodušia situáciu aj vtedy, keď pri odchode zo štátu, v ktorom vykonávali zárobkovú činnosť, požiadajú o potvrdenie časov poistenia v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia v danej krajine. Pomôže im to neskôr pri uplatňovaní si nárokov na jednotlivé dávky zo Sociálnej poisťovne, napr. na dávku v nezamestnanosti.

Jednotlivé oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni občanom vyplývajú z ich konkrétnych životných situácií, v ktorých sa pred odchodom za prácou do zahraničia ocitnú. Je preto dôležité, aby sa poistenci vopred zaujímali aj o svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni a vyhli sa tak zbytočným problémom pri uplatňovaní jednotlivých dávok v budúcnosti.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.