Pre právnické osoby je zriadených 322.974 schránok na doručovanie

0 1080
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) k dnešnému dňu zriadila 322.974 schránok právnických osôb (PO) na doručovanie úradných rozhodnutí. Schránka sa automaticky aktivuje prvým prihlásením. V prípade, že sa štatutárny zástupca do nej neprihlási do konca roka, od 1. januára 2017 bude jeho schránka aktivovaná na doručovanie automaticky.

Na doručenú poštu v schránke si užívatelia potom môžu nastaviť notifikácie, či už na e-mail alebo SMS. Zároveň môžu poveriť inú osobu na vstup do schránky. Podľa generálneho riaditeľa Norberta Molnára proces zriaďovania týchto schránok prebehol bezproblémovo a v prípade akýchkoľvek otázok môžu štatutárni zástupcovia právnických osôb kontaktovať v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h Ústredné kontaktné centrum NASES na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.

Elektronicky doručené úradné rozhodnutie je rovnocenné rozhodnutiu, ktoré orgán verejnej moci doručuje v papierovej forme. Právnickým osobám môžu teda orgány verejnej moci do aktivovaných elektronických schránok doručovať napr. oznámenia a rozhodnutia úradov či súdne rozhodnutia. V prípade, že majú zaručený elektronický podpis (ZEP), môžu schránky využívať aj na aktívnu komunikáciu so štátom.

Povinná aktivácia sa týka len právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Netýka sa malých živnostníkov, teda fyzických osôb – podnikateľov.

Prístup do elektronických schránok majú štatutárni zástupcovia spoločností. Aby sa štatutárny zástupca PO mohol prihlásiť do elektronickej schránky a komunikovať elektronicky, potrebuje občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, tzv. BOK. Ten si vybaví na oddelení dokladov na polícii alebo v jednom z Klientskych centier.

Na polícii by si mal štatutár právnickej osoby požiadať o občiansky preukaz s elektronickým čipom, čítačku čipových kariet, bezpečnostný osobný kód (BOK) a zaručený elektronický podpis, ktorý takto môže získať zadarmo. Aby sa užívateľ mohol prihlásiť do svojej elektronickej schránky, do svojho počítača si musí ešte stiahnuť aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) a stiahnuť ovládače k čítačke čipových kariet.

TASR informoval riaditeľ Sekcie komunikácie NASES Martin Dorčák.