Pre mimobratislavské regióny sa plánujú dve fotovoltické kolá

0 624
Ilustračné foto. TASR - archív

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v roku 2018 vydá v rámci projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam poukážky v hodnote minimálne 13 miliónov eur. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Prvé poukážky by podľa neho mohli byť k dispozícii už na prelome januára a februára. Konkrétne termíny budú uvedené v harmonograme, ktorý SIEA zverejní do konca roka 2017. „Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí, preto plánujeme čo najviac kôl vyhlásiť už v 1. polroku,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Kolá sa podľa Jurikoviča budú v 1. polroku 2018 vyhlasovať každý mesiac. Vyčlenená suma 13 miliónov eur na rok 2018 je minimálna, môže sa neskôr navýšiť o hodnotu už vydaných poukážok, ktoré zostanú nevyužité.

Kolá zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny budú podľa neho aj naďalej vyhlasované samostatne. Podobne ako v tomto roku bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z uvedenej alokácie. Od roku 2018 bude novou povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky pri všetkých fotovoltických inštaláciách kópia Oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle bodu zákona číslo 309 z roku 2009.

Uvedenie malého zdroja do 10 kilowattov (kW) do prevádzky má podľa zákona výrobca elektriny do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Oznámenie má podľa zákona obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť. Jednoduché formuláre oznámenia budú prístupné na stránkach distribučných spoločností.

Doplnenie novej povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách uvedených do prevádzky. V tejto súvislosti bude zároveň na stránke Zelená domácnostiam doplnený zoznam podporených inštalácií o príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili.