Pre malé a stredné podniky budú ďalšie peňažné záruky

0 470
FOTO TASR/ Michal Svítok

Bratislava 26. septembra  – Výkonný riaditeľ Európskeho investičného fondu (EIF) Pier Luigi Gilibert a generálny riaditeľ Československej obchodnej banky, a. s., (ČSOB) Daniel Kollár podpísali dnes v Bratislave prvé dve zmluvy na Slovensku o poskytnutí záruk pre malé a stredné podniky. Sú súčasťou Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je kľúčovým pilierom Investičného plánu pre Európu.

Prvá z nich, týkajúca sa záruk z programu COSME, umožní ČSOB v nasledujúcich troch rokoch poskytnúť úvery v objeme 100 miliónov eur pre viac ako 5800 malých a stredných podnikov na Slovensku. Mnohé z týchto menších podnikov a mikropodnikov majú v súčasnosti obmedzený prístup k financovaniu. EIF poskytne ČSOB priame záruky z programu COSME s finančným krytím Európskej komisie.

Druhá podpísaná zmluva o zapojení sa do programu InnovFin umožní ČSOB poskytovať inovatívnym podnikom na Slovensku počas nasledujúcich dvoch rokov úvery so zárukami EIF podporené z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Predpokladá sa, že táto podpora pre inovatívne podniky na Slovensku vygeneruje úverové portfólio v hodnote 35 miliónov eur. Bez Investičného plánu pre Európu by táto dohoda nemohla byť realizovaná tak skoro.

Podľa slov Giliberta zmluvy budú veľkým prínosom pre slovenské spoločnosti. Tieto dve dohody prinášajú širokú škálu riešení financovania od mikropodnikov až po stredne kapitalizované inovatívne spoločnosti.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič vyzdvihol skutočnosť, že zmluvy umožnia poskytnutie nových úverov v celkovej výške 135 miliónov eur pre malé a stredné podniky na Slovensku. To prispieva k zamestnanosti a ekonomickému rastu na Slovensku. Takmer 6000 mikro, malých a stredných podnikov na Slovensku bude mať prístup k novým finančným zdrojom s podporou z Junckerovho investičného plánu. Investície spadajúce pod tento plán je možné kombinovať aj s inými zdrojmi financovania z EÚ. „Tento plán je natoľko úspešný, že sme ohlásili jeho navýšenie a zdvojnásobenie kapacity,“ zdôraznil Šefčovič.

Šéf ČSOB v tejto súvislosti vyzdvihol dôležitosť podpory malých a stredných podnikov na Slovensku aj nezanedbateľnú úlohu inovácií. Podľa jeho slov je pre banku dôležité, aby uľahčovala firmám prístup k úverom. Záruky EIF do výšky 50 % znižujú rizikovú prirážku klienta, vďaka čomu sa stáva financovanie pre tieto firmy dostupnejšie. A to je kľúčové. Malé a stredné podniky na Slovensku totiž tvoria až tri štvrtiny pracovných miest na Slovensku. Zároveň sú pre firmy veľkou výzvou inovácie. Projekty s touto pridanou hodnotou sú pre firmy nevyhnutné, ak chcú uspieť medzi konkurenciou.