Pracujúci seniori musia oznámiť poberanie dôchodku zamestnávateľovi

0 943

Bratislava 10. novembra  – Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov, ktorí začali poberať starobný dôchodok, že majú povinnosť o tom informovať svojho zamestnávateľa. Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi všetky zmeny súvisiace s trvaním sociálneho poistenia a platením poistného.

Takou zmenou je aj priznanie starobného dôchodku. Zamestnanec a súčasne starobný dôchodca totiž odo dňa priznania dôchodku neplatí poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

„Priznanie starobného dôchodku zamestnanec preukáže zamestnávateľovi rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pričom stačí aj jeho kópia. Dôležité je, aby z dokladu o priznaní dôchodku bol zrejmý dátum odkedy a komu bol starobný dôchodok priznaný.“ Zdôraznil Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Počet pracujúcich dôchodcov sa oproti minulému roku zvýšil. Kým v septembri 2015 poberalo dôchodok 130.820 pracujúcich dôchodcov, v septembri tohto roka pracovalo o 7004 dôchodcov viac, teda celkovo 137.824.