Pracujúci dôchodca môže poberať nemocenské aj dôchodok

0 2207

Pracujúci dôchodca v riadnom pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba môže poberať súčasne dôchodok a nemocenskú dávku len vtedy, ak mal dôchodok priznaný ešte pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak mu Sociálna poisťovňa dôchodok či už starobný alebo invalidný prizná až v čase, keď už mu práceneschopnosť trvá, k súbehu výplaty nemocenskej dávky a dôchodkovej dávky dôjsť nemôže. Sociálna poisťovňa začne dôchodok vyplácať až po ukončení poberania nemocenskej dávky.

Sociálna poisťovňa súčasne upozorňuje, že pri práci na základe dohôd mimo pracovného pomeru, teda dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti, žiadny pracujúci dôchodca poistné na nemocenské poistenie od 1. 7. 2018 neplatí, preto mu pri práci na dohodu ani nemôže vzniknúť nárok na dávku nemocenskú.