Pracovné miesta pribúdajú, ale firmy ich majú problém obsadzovať

0 640
Ilustračné foto. TASR - Milan Kapusta
BRATISLAVA – Nezamestnanosť na Slovensku by mohla v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v poklese. Za miernym septembrovým nárastom nezamestnanosti sú podľa analytikov najmä absolventi stredných škôl, ktorí pribudli v evidencii na úradoch práce.

Zároveň sa ukazuje, že napriek nárastu počtu voľných pracovných miest majú firmy problém nájsť vhodných uchádzačov.

„Rastúca ekonomika bude naďalej vytvárať priestor pre tvorbu nových pracovných miest a nezamestnanosť po zohľadnení sezóny by mala aj v nasledujúcich mesiacoch pozvoľna klesať. Pokles nezamestnanosti však môže spomaľovať štruktúra nezamestnaných s prevahou dlhodobo nezamestnaných bez praxe a kvalifikácie a nedostatkom vhodnej kvalifikovanej pracovnej sily,“ konštatoval analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Aj podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) je útlm v umiestňovaní uchádzačov na trh práce prekvapivý vzhľadom na vysoký počet voľných pracovných miest. „Čoraz viac to naznačuje, že štruktúra uchádzačov vhodne nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, respektíve nové pracovné miesta sa tvoria v regiónoch, kde je disponibilných uchádzačov relatívne menej,“ doplnili analytici centrálnej banky. Podľa nich vyriešiť tento problém je jednou z hlavných výziev pre slovenský trh práce.

Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri 2015 vzrástla medzimesačne o 0,06 percentuálneho bodu (p. b.) na 11,38 %. Štatistiky negatívne podľa Koršňáka ovplyvnili absolventi stredných škôl. V tomto roku ich však na úradoch práce pribudlo menej. „Tento rok bol slabší v porovnaní s väčšinou predošlých rokov. Príčinou môže byť aktuálna demografická situácia, pričom mladých osôb každoročne mierne ubúda. Zároveň dochádzalo k miernemu spomaleniu odtoku uchádzačov do zamestnania a prítok uchádzačov ‚neabsolventov‘ mierne vzrástol,“priblížili analytici NBS.

Koršňák je zase presvedčený, že pokles nezamestnanosti sa v porovnaní s tohtoročnou jarou výraznejšie spomalil. „Znížil sa najmä počet uchádzačov o prácu umiestnených na trhu práce. Po zohľadnení sezóny si novú prácu našlo v septembri najmenej nezamestnaných od mája minulého roka. Paradoxne pritom rastie počet otvorených pracovných miest,“ tvrdí Koršňák.

Štatistiky ovplyvnil aj prítok uchádzačov mimo trhu práce, teda ľudia žijúci v zahraničí. „Došlo k určitému stlmeniu veľmi priaznivého trendu poklesu nezamestnanosti, ktorý bol v predošlých štvrťrokoch. Nezamestnanosť po sezónnom očistení pokračovala v klesajúcom trende, aj keď najmiernejšie od augusta 2014,“ konštatovali analytici NBS.