Práceneschopnosť musí zamestnávateľ dokladovať v lehote

0 7232
Foto: TASR/Radovan Stoklasa
Bratislava 24. januára – Ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, zamestnávateľ je povinný postúpiť príslušnej pobočke, v ktorej je zamestnanec nemocensky poistený, II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Musí tak urobiť do troch dní od desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

V prípade nedodržania tejto zákonom stanovenej lehoty na doručenie dokladov dochádza nielen k omeškaniu výplaty nemocenského zamestnancovi, ale zároveň môže byť zamestnávateľovi udelená pokuta za nesplnenie si tejto povinnosti vo výške určenej Sociálnou poisťovňou.

Upozorňujeme, že iná situácia nastáva v prípade, ak pracovný pomer zamestnancovi zanikne počas trvania prvých desiatich dní jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. V takom prípade je zamestnávateľ povinný postúpiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa zániku nemocenského poistenia, t.j. pracovného pomeru,“ zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.