Povinnosť živnostníkov poskytnúť kontaktné údaje vyplýva zo zákona

0 690
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa od minulého roka zasiela živnostníkom informáciu o vzniku a zániku povinného poistenia SZČO a o výške ich mesačnej odvodovej povinnosti. Keďže sa blíži obdobie 20. júla, kedy je termín doručenia týchto oznámení živnostníkom, poisťovňa sa na tento krok už v súčasnosti pripravuje. 

Ako povedal pre TASR hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, aby sa tieto informácie dostali ku všetkým, ktorí budú na základe daňového priznania a oprávnenia na výkon činnosti povinní platiť sociálne odvody, poisťovňa žiada všetky SZČO, aby si splnili povinnosť nahlásiť aktuálne kontaktné údaje.

Povinnosť aktualizovať údaje týkajúce sa mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenia povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt, ukladá SZČO aj zákon o sociálnom poistení, a to najneskôr do ôsmich dní od uskutočnenej zmeny. Pre informácie o prípadných nedoplatkoch na poistnom je dôležité, aby SZČO poskytli SP aj aktuálny e-mailový kontakt alebo mobilné telefónne číslo. Predídu tak problémom v budúcnosti, ktoré súvisia s vymáhaním dlhu alebo s prípadnou exekúciou.

Kontakty si môžu aktualizovať v pobočkách Sociálnej poisťovne alebo jednoducho prostredníctvom e-mailovej adresy mojekontakty@socpoist.sk.