Potvrdenie o vyplatených dávkach za rok 2016 treba žiadať v predstihu

0 613
Ilustračná snímka. FOTO. TASR/AP

Bratislava – Sociálna poisťovňa každoročne v období od 1. januára do 31. marca zaznamenáva zvýšený počet žiadateľov o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré žiadatelia potrebujú na daňové účely. Je to z dôvodu uplatnenia zníženia základu dane. Najviac žiadostí sa týka potvrdení o výplate nemocenských dávok.

„Možno o ne požiadať aj telefonicky alebo e-mailom v pobočke, ktorá ich vypláca a tiež aj v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne, na telefónnom čísle 0906 171 989, voľba číslo 1. Následne ich Sociálna poisťovňa zasiela poštou a keďže doručenie trvá do siedmich dní, odporúčame poistencom žiadať o ne v dostatočnom predstihu. V prípade potreby ich na počkanie vystaví ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne, v ústredí možno na počkanie vystaviť len potvrdenie o vyplatených dôchodkových dávkach,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Potvrdenia o vyplatených dávkach v nezamestnanosti vystavujú len pobočky Sociálnej poisťovne. Kontakty na pobočky sú zverejnené na webovej stránke www.socpoist.sk v časti kontakty.