Potvrdenie o štúdiu je podmienkou vyplácania pozostalostnej úrazovej renty

0 701
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 25. augusta (TASR) – Nezaopatrené deti, ktoré majú ukončenú povinnú školskú dochádzku a sú poberateľmi pozostalostnej úrazovej renty, sú pre splnenie podmienok nároku na túto úrazovú dávku a na jej výplatu povinné predložiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o návšteve školy.

V prípade, že potvrdenie nebude do 31. augusta 2015 predložené, Sociálna poisťovňa výplatu pozostalostnej úrazovej renty zastaví od 1. septembra. Výplata pozostalostnej úrazovej renty sa opätovne uvoľní až po doručení potvrdenia, pričom dávka sa vyplatí spätne od 1. septembra 2015.

Sociálna poisťovňa upozorňuje žiakov strednej školy a študentov vysokej školy, že jediný spôsob ako predísť tomuto opatreniu je predloženie potvrdenia o návšteve školy, resp. o vysokoškolskom štúdiu včas, t. j. najneskôr do 31. augusta 2015.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.